Sant Boi Camina

Sant Boi Camina

És la delegació local de Catalunya Camina, Associació per als drets dels vianants. Formem part de la “FEPA Federation of European Pedestrian Associations” així com de la “IFP International Federation of Pedestrians”.

Responsable: Carlos Ortí

 

Sobre el territori de Sant Boi de Llobregat:

Sant Boi de Llobregat ocupa una extensió de prop de 22 km2, gran part dels quals es troben sobre el terreny planer del delta al marge dret del riu Llobregat, i una altra part als vessants de la Serralada Litoral, de la qual la muntanya de Sant Ramon, de 288 metres d’altitud, n’és l’element geogràfic més característic.

La ciutat s’estén sobre un 38% de la superfície del terme municipal. Un altre 35% està ocupat per la zona agrícola de Sant Boi que conforma el conjunt de camps de conreu més extens del parc agrari del Baix Llobregat. Al mateix espai trobem un continu de vies de comunicació viàries i ferroviàries que ja ocupen un 6% del nostre territori. També tenim una especial riquesa d?espais naturals preservats: en un 21% del terme podem gaudir d’una àmplia zona forestal, d’una ribera fluvial i de zones humides. Sant Boi supera els 30.000 habitatges que ocupen el 17% del sòl urbà. La major part es va construir entre 1961 i 1980, coincidint amb l’època de major creixement migratori. Després es va estancar fins a l?any 1992 quan es van començar a desenvolupar els plans parcials. Actualment només resta un 2% de sòl per a la realització dels sectors urbanístics pendents d’execució.

Font: Observatori de la ciutat www.santboi.cat

Àrea de Governança | Territori – 01/03/2011