Què som?

Catalunya Camina és una associació fundada l’any 1991, que treballa per millorar les condicions de mobilitat i reforçar la seguretat dels vianants.

Té com a objectius promoure:

 • la defensa dels drets dels vianants a la ciutat;
 • la utilització del màxim espai urbà, voreres, zones per a vianants, places i zones verdes per als vianants;
 • la millora de la qualitat de vida vial i la defensa dels drets dels vianants, en particular de la gent gran, dels nens i dels disminuïts;
 • l’ús de la bicicleta i la creació de carrils-bici suficients per a la ciutat.
 • la millora i l’ús dels transports públics per la comunicació.
 • un ambient saludable lliure de fums i sorolls.
 • publicacions sobre temes d’interès amb relació als fins de l’Associació.
 • estudis i investigacions sobre matèries relacionades amb els fins de l’Associació.
 • la divulgació de la consecució d’aquests fins organitzant simposiums, jornades, congressos i d’altres activitats.
 • Representació dels associats davant d’altres organitzacions i institucions. Forma part dels signants del Pacte per la Mobilitat, del Consell Municipal del Medi Ambient a la Ciutat de Barcelona i del Comprimís ciutadà per la Sostenibilitat on aporta coneixements i experiència per debatre i posar en comú els diferents aspectes de la mobilitat a la ciutat. Els àmbits temàtics d’actuació de l’associació són, entre d’altres, els següents: ecologia urbana, contaminació acústica, contaminació atmosfèrica. reducció de l’ús del cotxe, transport en bicicleta, mobilitat urbana, salut humana, educació ambiental, elaboració de material escolar, publicacions especialitzades, etc.

Catalunya Camina: Associació per als drets de vianant, seu central de l’associació, col·labora activament amb les següents filials:

 • Barcelona Camina
 • Badalona Camina
 • Sant Boi Camina
 • Olot Camina
 • Manresa Camina
 • Vilanova i la Geltrú Camina
 • Terrassa Camina

L’àmbit geogràfic d’actuació de l’Associació CATALUNYA CAMINA és regional i per tant, seu central de les entitats catalanes per vianants. BARCELONA CAMINA és d’àmbit local, i està centrada en actuacions a l’àrea metropolitana de Barcelona, comptant amb els mateixos objectius que l’associació matriu.